Vochtproblemen

Vochtproblemen met betrekking tot grondwater, regenwater en rioolafvoer problemen

Grondwaterproblemen zijn een relatief nieuw probleem wat wordt veroorzaakt door de verandering in het klimaat. Doorslaande muren in kelders en souterrains geven aan dat er een overmaat van grondwater is terwijl scheuren in de constructie en verzakkende woningen aangeven dat er een ondermaat aan grondwater is.

Muurdoorslag (natte muren) worden vaak veroorzaakt door optrekkend vocht vanuit de kruipruimte die gerelateerd zijn aan grondwater.  Echter net zo vaak kan het een probleem zijn van een slechte muur (lekkende muur). Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het voegwerk maar ook kan het probleem van een lekkende goot- of dakaansluiting  vocht in de muur veroorzaken.

Riool- en afvoerproblemen worden vaak veroorzaakt door verzakking of verandering van hoogteaanbod door gemeentes. Hierdoor ontstaat stank, lekkage of zelfs het niet meer af kunnen voeren van rioolwater. Vooral waar het gaat om woningen met souterrains is het hoogteaanbod van de hoofdriolering vaak een probleem.

VDG Bouwadvies heeft door jarenlange betrokkenheid bij het oplossen van deze problemen  veel allround advieskennis en werkt samen met ingenieursbureaus, waterschappen en gemeentes om grondwaterproblemen adequaat op te lossen. VDG bouwadvies werkt samen met gespecialiseerde bedrijven om de problematiek in de praktijk op te lossen. Neem contact met ons op voor meer informatie.