Verbouw, onderhoud en staat (rijks)monumenten

Om een (rijks)monument te verbouwen of onderhoud te plegen loopt u vaak tegen regels aan die door de overheid zijn vastgelegd en per gemeente verschillend kunnen zijn. Daarnaast vereist het verbouwen of onderhouden van (rijks)monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten veel praktische en bouwkundige kennis om er zeker van te zijn dat uw monument veilig en volgens de regels wordt verbouwd of onderhouden.

VDG bouwadvies heeft een jarenlange kennis en ervaring op dit gebied opgebouwd en werkt samen met gemeentes, heeft toegang tot bouwarchieven en opereert met aannemers die gespecialiseerd zijn in de monumentenbouw.

Tevens kent VDG bouwadvies alle regels ten aanzien van subsidie, fiscale en financiële regelingen m.b.t. de aankoop van een rijksmonument, gemeentelijk monument of beschermd stads- of dorpsgezicht. Het kan daarom van groot belang zijn al bij de aankoop contact op te nemen zodat VDG bouwadvies een rapport kan maken m.b.t. de staat van de woning en daarmee de aankoopprijs reëel kan maken.